top of page
Välkommen

Välkommen

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder främst psykodynamisk terapi. Du hittar mig på Linnéstadens psykoterapiinstitut, vid Järntorget i centrala Göteborg.

alva_hemsida.jpg

Terapi

Det finns många olika anledningar till varför man behöver eller vill träffa en psykolog. Du kan söka för att du hindras av nedstämdhet, ångest och stress eller upplever problem i dina relationer. Kanske vill du ha hjälp för att förstå dig själv bättre eller går igenom en kris och känner ett behov av vägledning. Vi utformar kontakten tillsammans, utifrån de behov och önskemål som finns hos dig.

Jag erbjuder både kortare och längre psykoterapier, enstaka samtal, existentiell vägledning och konsultation. Vanligtvis inleds en kontakt med att vi träffas vid en eller några tillfällen, där båda parter kan känna efter om vi tror att vi kan arbeta tillsammans.

Du är välkommen att kontakta mig för frågor eller boka en första tid.

Hur jag arbetar

Jag arbetar huvudsakligen utifrån psykodynamisk terapi. Det innebär ett fokus på självkännedom och på hur du fungerar i relation till andra. Syftet kan vara att minska psykologiskt lidande eller att öka tillfredsställelse i livet.

 

Psykodynamisk terapi utgår från att vi inte vet eller förstår allt om oss själva. Genom ett gemensamt utforskande kan du få en större förståelse för dig själv och andra, vilket kan leda till en större möjlighet att agera annorlunda i ditt liv. Utgångspunkten är hur du har det just nu, men det kan också vara hjälpsamt att förstå hur du påverkats av din historia.

 

Oavsett varför vi träffas strävar jag efter att relationen mellan oss ska kännas så trygg som möjligt, där vi kan prata om hur vi har det tillsammans för att kunna göra ett så gott arbete som möjligt.

Pris

Kontakta mig för mer information. 

alva_hemsida-5.jpg
Hur jag arbetar2
Terapi2
Om mig
alvaamanda.jpeg

Om mig

Jag har psykologexamen från Göteborgs universitet i både psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).  Sedan 2018 har jag arbetat som legitimerad psykolog inom specialistpsykiatrin. Jag har framförallt arbetat med utredning och behandling av personlighetssyndrom hos vuxna, men har också erfarenhet av att arbeta med barn och deras föräldrar. 

 

Jag är utbildad inom och har arbetat med Mentaliseringsbaserad terapi sedan 2019. Det mentaliserande perspektivet har jag med mig i mina terapier, vilket innebär ett nyfiket utforskande av ens eget och andras inre och förståelse för hur det påverkar vårt beteende.

 

Jag läser till specialist inom klinisk vuxenpsykologi, vilket innefattat fördjupning inom existentiell vägledning samt behandling av personlighetsrelaterad problematik.

Kontakt

Kontakt

Hör av dig om du har några frågor eller vill boka en tid.

Psykolog Alva Amanda Säfström

Säfström psykologi AB

Järntorget 4

413 04 Göteborg

Tack.

Leg. psykolog Alva Amanda Säfström

Järntorget 4

413 04 Göteborg

bottom of page